A vemo kaj je finančna globalizacija?

Finančno globalizacijo lahko opišemo kot vzpostavljanje vse bolj povezanega in enotnega finančnega trga na transnacionalni ravni. Pod finančnimi trgi pojmujemo trg kapitala in njegova mobilnost je ključni in najbolj očiten dejavnik procesa globalizacije (Tarzi, 1999, str. 141).
Povedano enostavneje, z odstranitvijo fizičnih meddržavnih mej smo odstranili tudi meje, ki so omejevale pretok kapitala. Tako smo vzpostavili sistem prostega pretoka kapitala (globalno finančno tržišče) v katerem krožijo velike količine kapitala, ki so ga posamezniki in podjetja investirali predvsem v nakup vrednostnih papirjev in drugih, malo manj običajnih valut (to je delnic, derivatov, obveznic, državnih obveznic itd.).
Globalizacija je nedvomno razlog uveljavitve multinacionalk in internacionalizacije velikih podjetij, na škodo 'malih realnosti', ki so delovale na različnih področjih in panogah. Trenutna situacija v mestih in predmestjih kaže, da so velika trgovska podjetja prisotna povsod. Velika konkurenca in veleblagovnice so se pojavljale z vseh področij: prehrana,vrtnarstvo, notranja oprema, gradbeništvo, šport in rekreacija in druga področja. Da bi domača (slovenska) podjetja lahko bila konkurenčna, so odpirala nove veletrgovine, ki so sčasoma postale neekonomske. Krediti so bili previsoki, nepremišljeno zadolževanje je marsikatero organizacijo pripeljalo v stečaj oziroma še prej v prisilno poravnavo. Nekatera podjetja so se uveljavila, druga propadala.
Domači trgovci so zapirali dejavnosti, saj niso mogli konkurirati velikim gigantom.
Grozdenje je bila verjetno rešitev za mikro in mala podjetja. Podjetniško grozdenje je oblika medpodjetniškega povezovanja, za katero je značilno, da vedno temelji na skupnih interesih deležnikov povezovanja. Vsem tipom podjetniškega grozdenja je skupna ideja geografske koncentracije, povezave med podjetji in inovativnost (Starič, 2009, str. 11).
Pojmi kot so grozdenje, združevanje, mreženje in drugi načini sodelovanja so namenjeni skupnemu ustvarjanju in skupnemu nastopu podjetij, da ostanejo konkurenčna.
Marko Bandelli, mag.posl.ved