V SLOVENIJI POTREBUJEMO BOLJŠE POSLOVNO OKOLJE

Za dvig konkurenčnosti gospodarstva je treba zagotoviti stabilno poslovno okolje. Znižati stroške poslovanja, znižati stroške dela, znižati nadomestila za bolniško, stabilizirati pokojninsko blagajno, nadgraditi zdravstveni sistem, vzpostaviti boljše pogoje za energetsko predelavo odpadkov v Sloveniji in številne druge ukrepe.  
Prepričan sem, da bi si morali vzeti za zgled stabilno avstrijsko in nemško gospodarstvo, kjer stroškov dela in odpravnin ne znižujejo, ampak ohranjajo, saj se zavedajo, da poslovno okolje ustvarjajo ljudje in ne država, zato delajo v dobrobit državljanov. Če bodo državljani dobro živeli, bo od tega imela več tudi država. Pravilni pristop bi bil: znižati cene zdrave hrane, povečati subvencije kmetom, ki se ukvarjajo z biološko pridelavo hrane. V tem primeru bi bilo manj bolnih ljudi in bi več denarja v zdravstveni blagajni ostalo za nujne posege.
mag. Marko Bandelli, spec.int.bus.management