Marko Bandelli

Marko Bandelli, mag.posl.ved.,
spec. int. bus. management
rojen v Trstu leta 1967

Po končanem študiju na višji šoli »Žiga Ziois« v oddelku za geometre v Trstu, je že v mladih letih odprl prvo lastno podjetje. V tem trenutku je ta realnost zrasla v zanimivo skupino Bandelli v Vipavski dolini, kjer jo skupaj z ženo Andrejo vodita. Podjetja se ukvarjajo z veletrgovino, trgovino na drobno, proizvodnjo betona in betonskih izdelkov in inovativnimi proizvodi. Večje investicije so zaznamovale pravo odločitev prav zaradi poslovne intuicije.
Njegova popolna ekstravertiranost je zaznamovala odnos do okolja, do oseb in do samega posla. Vsekakor je rojen optimist, samozavesten in altruist. Njegova poslovna pot in uspeh je plod odnosa do dela, ki ga označujeta potezi marljivosti in vztrajnosti, zaradi tega ga je tudi Telekom Slovenije izbralo kot ambasadorja leta 2012.


Intuitivne sposobnosti in biti vedno na pravem mestu v pravem času ni pripisovati sreči. To pojmuje kot rezultat reševanja tekočih problemov in pravilnega vrednotenja situacije.

Ker obožuje vseživljenjski študij, je leta 2013 diplomiral v ekonomiji in se specializiral v strokovni smeri "Poslovanje" (Business Management). Leta 2015 je zaključil   podiplomski magistrski študij  za znanje in naziv magistra poslovnih ved, s specializacijo v "Mednarodno poslovanje" (International Business Management).

 

Zelo rad dela za ljudi in socialo, je pokrovitelj različnih športnih, kulturnih in socialnih dejavnosti.
Leta 2013 predlagan iz strani Drzavnega Zbora kot nadzornik v Javni Zavod RTV SLO, izvoljen naknadno februarja 2014 kot predsednik nadzornega sveta v RTV SLO. Zaradi političnih funkcij in izvolitve v organe stranke ZAVEZNIŠTVA ALENKE BRATUŠEK, je to mesto zapustil Junija 2014 s pozitivnim uspehom.

 

Marko Bandelli je:

  • aktivni član ZDRUŽENJA NADZORNIKOV SLOVENIJE. Je Certificiran nadzornik II. Stopnje za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta in upravnih odborov.
  • Član ZDRUŽENJA MANAGER
  • Član skupščine Obrtne Zbornice Ajdovščina

 

STROKA

Njegove kompetence, ki so zaznamovale uspeh v njegovem življenju:

Vodenje podjetij, koordinacija osebja z izobraževanjem in kadrovanjem, priprava in vodenje  komercialnega sektorja, kontrola finančnih rezultatov v nadziranih podjetij, pisanje in priprava strateških poslovnih načrtov, priprava poslovnih planov, strategija marketinga, krizno in preventivno nadzorovanje poslov, strateško planiranje izbire novih brendov, selekcija in izbira novega kadra za planirane projekte in programe (inovacijske razsežnosti)

 

POLITIKA

Marko Bandelli ve, da so naslednji osnovni faktorji temelj za uspeh:

POSLANSTVO, VIZIJA, STRATEGIJA in CILJI

POSLANSTVO: (zakaj smo se podali v politični krog)

Ker z dosedanjim izkušenim in učinkovitim delom lahko/moramo pomagati ostalim  in omogočati dostojno  življenje vsem.  

VIZIJA: (Kaj želimo biti)

Vzvod in zgled, da se še vedno da do želenega uspeha.

STRATEGIJA: (Kaj moramo storiti)

Omogočati državljanom, da obstajajo različne poti do realizacije in lastnega zadovoljstva.

CILJI: (Kaj moramo doseči)

Zadovoljstvo ljudi, delovna mesta, sproščeno in kreativno življenje. Vse v duhu trajnostnega razvoja.  

 

Povzetek še odlomka iz njegove literature magistrskega študija: 

»Danes za uspeh podjetja tako nista več pomembna ne njegova velikost, ne količina kapitala. Pomembno je, kako zna podjetje ravnati s kritičnim produkcijskim faktorjem, z znanjem in z ljudmi kot nosilci znanja.«

zaupaj spremembi

Program Liste za rast in razvoj
 

Marko Bandelli

Magister poslovnih ved, spec.int.bus.manag

 

Vodenje občine

Uspešna poslovna pot je garancija za dobro vodenje naše občine.

 

Znanje

Ni težko znati, veliko težje je uporabiti to, kar znamo!

 

Gospodarski zagon

Ponovno želimo zagnati gospodarstvo v občini.

 

Načrt

Občina potrebuje kratkoročni in dolgoročni strateško-poslovni načrt.

 

Mladi

Občina se mora zavedati pomembne vloge, ki jo morajo imeti mladi.