Kaj je poslovno grozdenje ?

Današnji gospodarski zemljevid kaže, da so v porastu procesi grozdenja. Grozd v prevodu angleške besede cluster pomeni skupino podobnih ali zbranih stvari, ki rastejo skupaj, piše Porter (1998)ki sodi med pionirje sodobne ekonomske politike grozdenja, je grozd definiral kot geografsko koncentracijo neformalno povezanih podjetij, specializiranih dobaviteljev, ponudnikov storitev, podjetij iz sorodnih dejavnosti in institucij na določenem področju, znotraj katerih hkrati prihaja do sodelovanja in konkuriranja.
»Vprašajte poslovneže, kaj jim pomeni grozd in kakšen bo odziv? Nekateri besede ne povezujejo z ničemer, medtem ko je za druge akademski žargon. Obstaja nekaj podjetij, ki razumejo koncept grozdenja kot strategijo za širitev zmogljivosti, virov in odzivov in sicer do takšnih ravni, ki sicer zanje kot posameznike ne bi bile dosegljive,« pišeta Fergus Lyon in Andrew Atherton v članku Lessons for cluster development. Sicer omenjena podjetja ne uporabljajo nujno izraza grozd, vendar vidijo veliko prednosti pri sodelovanju z drugimi podjetji pri skupnih aktivnostih in projektih. Ta 'learning-by-doing' pristop oziroma pristop učenja z delom, predstavlja drugačen in bolj uporaben pojem grozdov, ki temelji na poslovnem razvoju in ciljih skupine podjetjij.
Spet drugi avtorji pri definiranju grozdenja izhajajo iz geografske lokacije. Tako je grozd skupina podjetij in institucij, ki so v določenem geografskem okolju povezane, in ki združujejo proizvajalce, servisno podporo, dobavitelje, izobraževalne ustanove in trgovske organizacije. Gre torej za dobro koncentrirane povezane posle, ki so značilni za skoraj vsa nacionalna, regionalna in lokalna gospodarstva.
Grozdenje je del gospodarskega procesa, neke vrste 'pametna' rešitev v dokaj zapletenih časih. Moj namen, kar želim,  je prikazati, da je proces grozdenja nadvse učinkovito gospodarsko 'zdravilo' za vse v grozd združene gospodarske deležnike in kot takšno priporočljivo za vse, ki želijo omiliti 'ovire' v času krize in ostati nad 'gladino'.
Sledite nadaljevanje moje teorije.
mag. Marko Bandelli , spec. int.business management